Puiden kuntotutkimukset

Puiden kuntotutkimukset voidaan tehdä silmämääräisesti ja koneellisesti, jolloin mikroporaus on nopea ja puuta vaurioittamaton toimi tukemaan silmämääräistä arviota.

Arvio tutkittaessa puita voi olla suullinen tai asiakkaalle voidaan tehdä toimesta kirjallinen raportti.

Kuntotutkimuksen tarkoitus

Puiden kuntotutkimuksessa kartoitetaan puun kunto, jonka pohjalta voidaan tehdä tarvittavat suunnitelmat hoito- ja rakenneleikkausten, seurantaan laittamisen tai puun poiston suhteen.

Puita ei aina ole tarve poistaa ja kartoittamalla puun kunto, voidaan vaikuttaa oikeilla toimilla paljonkin puun tulevaisuuteen.

Huonokuntoinenkin puu voidaan säilyttää vielä vuosia, kun sille tehdään oikeat hoitotoimet, suunnitelmat ja tarvittaessa latvuksia tukemalla.

Pyydä tarjous ja pohditaan tarpeitasi kokonaisuutena.

Ota yhteyttä