Arboristi voi määrittää leikkaustekniikan, jotka ovat tarpeen puiden terveydelle, ulkonäölle ja turvallisuudelle. Leikkaustekniikoihin kuuluu oksien ja haarojen poistaminen, jotka:

  • haittaavat kiinteistönhoitoa tai -rakenteita.
  • ovat kuolleita, heikkoja tai muuten huonokuntoisia ja aiheuttavat ei haluttuja riskejä.
  • ovat myrskyn, lumikuorman tai muun ulkopuolisen toiminnan vaurioittamia.
  • estävät tai haittaavat toimintaa kaduilla ja jalkakäytävillä.
  • lisäämällä puun läpi tulevan valon määrää ja vähentäen tuulen vastusta latvuksen sisällä.
  • Muita tekniikoita leikkaamiseen käytetään ylläpitämään asianmukaista rakennetta nuorilla puilla, parantamaan puun muotoa ja vähentämään tulevien vahinkojen todennäköisyyttä myrskytilanteissa.

Mikä on Arboristi?

Puiden kuntoarvioinnit

Puiden kuntoarvioinnit tehdä silmämääräisesti ja koneellisesti, jolloin mikroporaus on nopea ja puuta vaurioittamaton toimi tukemaan tarvittaessa silmämääräistä arviota. Arvio tutkittaessa puita voi olla suullinen tai asiakkaalle voidaan tehdä toimesta kirjallinen raportti.

Kuntoarvioinnin tarkoitus

Puiden kuntoarvioinnissa kartoitetaan puun tai puiden sen hetkinen kunto, jonka pohjalta voidaan tehdä tarvittavat suunnitelmat hoitotoimenpiteiden puolesta, seurantaan laittamisesta tai suosituksesta puun poiston suhteen.

Puita ei aina ole tarve poistaa ja kartoittamalla puun kunto, voidaan vaikuttaa oikeilla toimilla paljonkin puun tulevaisuuteen. Huonokuntoinenkin puu voidaan puulajista riippuen säilyttää vielä vuosia, kun sille tehdään oikeat hoitotoimet, suunnitelmat ja tarvittaessa latvuksia tukemalla.

Puiden ja pensaiden istutukset

Lahden metsuri- ja sahauspalvelu Ky tekee puiden, sekä pensaiden istutuksia myös kokonaisvaltaisina toimina. Teemme konsultoinnin istutuksista tai puidenkaadon yhteydessä, aina suunnitelmiin saakka ja istutustyön lisäksi avustamme valittavien puulajien suhteen, sekä hankimme tarpeet ja kalustosta löytyy työvälineet istuttamiseen. Lisäksi omalla kalusto tehdään suurempiakin istutuskokonaisuuksia ja kuljetuksia kohteille.

Ennen istuttamista

Istutustoimi lähtee usein suunnitelmasta mitä halutaan istuttaa ja mikä on kasvupohja, sekä sen ympäristön rasitukset ja vaatimukset jotta valittaisiin mahdollisimman hyvin valitussa paikassa menestyvä puu.

Oikean lajin valinnassa sopivaan kasvupaikkaan on hyvä ottaa huomioon kasvupaikan vaatimukset ja jo istutusvaiheessa myös kasvutapa, jotta ajan kanssa ei kohteessa tulisi tilaongelmia, sekä tarvittaessa puu olisi hoito- ja rakenneleikattavissa.

Joissain kohteissa vaaditaan erikseen istutussuunnitelma, jonka tekeminen ja esimerkiksi puidenkaatojen yhteydessä lupa-asiointi, sekä siihen liittäminen hoituu sujuvasti kokonaisuutena asiakkaan puolesta ja palvelun tarjoajan toimesta.

Istuttamisen aikana

Istutustoimi sisältää monta eri vaihetta paikan lopullisesta valinnasta, istutuskuopan tekemiseen ja oikeaan täyttämiseen. Tämän lisäksi istutettavat taimet on jo valittu ja toimitettu istutuspaikalle, jonka lisäksi istuttamisessa tarvitaan erilaisia työvälineitä ja tarpeita maa-aineksista puun lopulliseen tuentaan ja kateaineen valintaan.

Istuttamisen jälkeen

Istutetulle puulle annetaan jatkoa varten ohjeet kasteluun ja mahdollinen hoitosuunnitelma. Tulevia vuosia ajatellen käydään läpi ja pohditaan rakenne- ja hoitoleikkuita, sekä niiden mahdollista ajankohtaa.

Ota yhteyttä

Lomakkeen kautta on helppo ottaa meihin yhteyttä. Olemme mahdollisimman pian asiassanne teihin yhteydessä.

Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Tähän voit halutessasi kirjoittaa vapaamuotoisen kuvauksen kohteestanne
Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 15 MB.
    Voit lähettää tästä meille kuvia kaadettavasta puustosta tai raivausalueen pohjapiirroksen.