Tukkien sahaaminen oli yrityksen alun kivijalka ja on kulkenut matkalla kehittyvällä taipaleella. Välillä sahaaminen on kehittyvän toiminnan puitteissa jäänyt toissijaiseksi toimeksi ja tuli jätettyä joksikin aikaa kokonaan pois kuvioista. Syynä oli osittain kiire, osittain puitteet missä sahailtiin ja nyt näihin puitteisiin panostetaan samalla kun uusi saha saatiin toimintaa kehittämään.

Vanha saha meni kollegalle käyttöön ja jatkaa toimintaa markkinoilla liikkuvana vannesahalaitoksena.

Uusi hankinta meille rakennettiin kiinteäksi yrityksen Villähteen tontille, missä toimintaa jatkossa suoritetaan tutuissa tiloissa klapinvalmistamisen kanssa.

Uudella sahalla Woodland Mills HM130MAX saadaan nostettua sahattavan tukin kokoluokkaa aina 76cm halkaisijaan saakka läpisahauksen puitteissa.

 

 

Kategoria: yleinen