Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida miten verkkopalvelussa kerättäviä henkilötietoja kootaan ja säilytetään.

Rekisterinpitäjä 
Lahden metsuri- ja sahauspalvelu Ky

Y-tunnus 2720732-7

Koiskalantie 672 15540 VILLÄHDE

 

 1. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
  Janne Storlöpare
  info(a)sahauspalvelu.com
  0405624243

 

 1. Rekisteröidyt 
  Yritystä sähköisesti lähestyvät asiakkaat, asiakkaiden palautteet ja yhteydenottopyynnöt.
 2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
  Henkilötietoja käytetään asiakkaiden palautteisiin ja yhteydenottoviesteihin vastaamiseen.
 3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Henkilön nimi, osoite, sähköposti ja puhelin.

Tiedot talletetaan vuodeksi sähköpostiin, reklamaatiotapauksessa siihen asti kunnes reklamaatio on käsitelty.

 1. Rekisteröidyn oikeudet 
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(a)sahauspalvelu.com.

4.1. Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut tiedot.

4.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

4.3. Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

4.4. Suoramarkkinointi
Rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin.

4.5. Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelyn jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.


 1. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajataan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 2. Valitusoikeus 
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot, tästä linkistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.
 2. Säilytyksen kesto 
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.
 3. Henkilötietojen käsittelijät 
  Rekisteritietojen mukaisia tietoja käsittelee rekisterinpitäjän henkilökunta. Yritys voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 4. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
  Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 5. Evästeet ja sisällön profilointi 
  Verkkosivujen käyttöä seurataan Google Analytics-palveluiden avulla.
  Sivuston käyttötieto kootaan automaattisesti ja tilastoidaan verkkopalvelujen kehittämistä varten.
  Käyttäjien henkilötietoja ei koota tähän palveluun.
  Sivuilla voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseksi.