Puunkaadot laajalla alueella Lahdessa ja lähiseudulla

Lahden metsuri- ja sahauspalvelu Ky hoitaa puiden kaadot monen vuoden kokemuksen tuomalla varmuudella. Pihapuiden kaadot, harvennus- sekä päätehakkuut onnistuvat ammattitaidolla ja asiakkaina toimivat mm. yritykset, yhdistykset, taloyhtiöt, kuin myös yksityiset asiakkaatkin.

Juuret Lahessa – Metsuri lähialueellasi

default

Metsuripalvelut ovat keskittyneet pääasiassa taajamametsien hoitoon, pihapuiden kaatoihin, pien- ja tonttialueiden raivauksiin uudisrakentamisalueilla, sekä mökkitonteilla.

Ongelmapuut pois käden käänteessä

Puunkaato on aina syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi ja puunkaato voi ilman oikeaa tietotaitoa päättyä ikävästi. Puut ovat pihoilla usein haasteellisissa paikoissa rakennetuissa ympäristöissä, jotka luovat rajalliset kaatosuunnat ja ilman ammattitaitoa sekä oikeanlaisia välineitä ja menetelmiä, ei etenkään vaativissa paikoissa olevia puita pidä itse kaataa. Hankalassa paikassa sijaitseva tai huonokuntoinen puu voi vaatia kiipeilykaatoa, nostokorityöskentelyä tai autonosturitoimia, joten käänny kaatamisen suhteen aina ensin ammattilaisen puoleen.

Oksien hakettaminen, puiden runkojen katkonta mittoihin ja siirto haluttuun paikkaan

Puiden rungot voidaan katkoa mittaan tai tehdä klapeiksi asti, sekä siirtää haluttuun paikkaan. Rungot ja oksat voidaan viedä myös kokonaan pois, sekä oksat hakettaa polttomoottorikäyttöisellä hakettimella.

Hinnoittelu

Yksittäisten puun tai puiden poisto muodostuu kokonaisuudeksi, johon sisältyy mm. oksien karsinta ja runkojen katkonta klapimittaan tai siirreltäviin pölli- ja tukkipituuksiin, sekä näiden siirtäminen käsin tai koneellisesti haluttuun paikkaan.

Lisäksi mahdollinen klapin valmistus, kantojen jyrsintä ja oksien pois vienti tai hakettaminen on usein kysyttyjen palveluiden listalla. Asiakkaan luona kohteessa tehdään katselmus, jonka pohjalta asioista ja tarpeista yhdessä keskustellen saadaan toimesta kokonaisvaltainen kuva ja näin voidaan asiakkaalle tehdä tarpeiden mukainen tarjous.

Joissakin tapauksissa asiakkaalla on esimerkiksi pieni puu, jolloin ei tarvita kaadon lisäksi muita toimia tai kyseessä on puu, joka on kaadettavissa tilojen puitteissa suoraan. Tällöin päästään jo katselmuksella asiasta sopuun, jolloin puunkaato on mahdollisesti toteutettavissa jo katselmuksen yhteydessä.

Katselmuksella käynti ja tarjouksen antaminen ei luo velvoitteita tai kustannuksia. Yrityksellä on voimassa kattava vastuuvakuutus.

Kuljetukset sahaus- ja kaatopalveluiden lisäksi

Mönkijällä ja kärry-yhdistelmällä, sekä tarvittaessa yhteistyökumppaneiden eri paikkoihin sopivilla kalustoilla saadaan kerättyä kaadettujen puiden rungot ja oksamassat. Nämä saadaan kuljetettuna haluttuun paikkaan kiinteistön alueella tai voidaan kuljettaa kokonaan pois kiinteistöltä.

Oksat voidaan myös hakettaa kiinteistölle käyttöön tai pois kuljetettavaksi.

Myrskytuhojen korjaus Lahdessa ja lähiseudulla

Autamme myrskytuhon korjaamisessa ammattilaisen otteella ja puiden korjuu onnistuu nopeasti asianmukaisen kaluston, sekä tarvittaessa kumppaniverkostomme avulla.

Mikäli aiheutuu myrskyn aiheuttamia puiden kaatumisia tai konkeloon jäämisiä, kannattaa ne korjata talteen nopeasti ennen suurempaa tuhoa. Kalustossamme on myös drone, jolla saadaan tuhoista kokonaisvaltainen ilmakuva sekä otettua kuvia ja videota kuten kattoräystäsvaurioista suoraan toimitettavaksi vakuutusyhtiölle.

Kotivakuutus?

Myrskyjen aiheuttamat puiden kaatumiset, konkeloon jäämiset, vaaralliset ja laajat repeämiset tai muuten vaurioituneet puut kuuluvat usein kotivakuutuksen piiriin. Näissä asioissa kannattaakin olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön ja kartoittaa mitkä ovat oman yhtiön käytännöt, kun metsuri tarvitsee tilata paikalle.

Kysy lisää tai pyydä tarjous puunkaadosta tai mistä vain aiheeseen liittyvästä! Ongelmallisesti kaatuneita puita ei kannata omatoimisesti lähteä raivaamaan.

Ota yhteyttä lomakkeen kautta

040 123 4567