Referenssit

Vuoden 2016 alusta Lahden metsuri- ja sahauspalvelu Ky touhuilua ja toimintaa voi seurailla myös facebookissa .

Ahtialassa korttelin päättyvä tie suljettiin muutamaksi minuutiksi miehitetyin puomituksin kaadon ajaksi. Ennen kaatoa tehtiin alaoksien harvennusta, jotta puu mahtui tunkilla kaatumaan autotallin ohitse.

Ahtialassa tehtiin kiipeämällä koivun poisto varoen istutuksia ja naapurin pienpuustoa. Oksat haketettiin asiakkaan tarpeisiin.

Villähteellä kaadettiin kolmelatvainen pihakoivu, joista kaksi latvaa kaadettiin suoraan tunkilla ja yksi taloon päin kallellaan oleva haara pudotettiin kiipeämällä. Oksista tehtiin haketta asiakkaalle.

Villähteellä poistettiin kiipeämällä mänty, jossa tila ei riittänyt suoraan kaatoon ympäröivien rakennusten ja sähkölinjojen vuoksi.

Villähteellä poistettiin kiipemällä ja vinssiä apuna käyttäen kaksi mäntyä läheltä taloa, joista toinen oli osittain alkanut lahota ja vaarallisesti kuivunut pystyyn ja ympäristö ei puhelinlijoineen antanut suoraa kaatovaihtoehtoa.

Ahtialassa kaadettiin tunkilla uudisrakentamisen alkaessa pihaliittymän kohdalta koivu ja pihta läheltä tietä.

Ahtialassa poistettiin kiipeämällä kaksi latvainen kuusi kahden piharakennuksen välistä. Osa oksista haketettiin asiakkaalle.

Heinolassa kaadettiin useampia pihapiirin puita, joista suurimpana ollut mänty otettiin vinssiä, sekä tunkkia apuna käyttäen ja toimi kaatoapuna laholle koivulle, jonka latva oli katkennut vaarallisesti konkeloon viereisen männyn kanssa. Alaoksia poistettiin suojellen männyn lähelle jäänyttä pienpuustoa samalla kun vinssausta varten vietiin naru ylös puuhun

Ahtialassa kaadettiin kaksi toistensa sisään kasvanutta, hankalasti kasvaneita ja painopisteen omanneita koivuja kiinteistön kulmalta kiipemällä ympäröivien rakennusten, katuvalaistuksen yms. vuoksi.

Ahtialassa kaadettiin autotallin kulmalta neljälatvainen koivu, jossa toistensa sisään kasvaneiden latvojen painopisteet olivat autotallin suuntaan. Kaato toteutettiin vinssiä apuna käyttäen.

Asikkalassa kaadettiin kolme lehtikuusta kiinteistön rajalta tunkilla ja tuuliolosuhteiden muuttuessa myös vinssiä apuna käyttäen.

Launeella oli tarkoitus kaataa mänty, joka oli lähtenyt kaatumaan uudisrakennuksen päälle ja paikalle saapuessani puu oli kaivannon reunalla pidossa kaivinkoneella. Puuta hitaasti pystyyn vinssatessa mänty irtosi humusmaasta ja jäi kevyesti konkeloon viereisen puun kanssa, jonka juurakon huomattiin olevan myös irti maasta ja tämä olisi ollut seuraava yksittäinen kaivantoon kaatuva riskipuu. Kaadon suuntauksien jälkeen vinssillä otettiin reilu jännitys ja toisen puun pitokulmalla laukaistiin molemmat irtonaiset puut kaivannon reualta. Oksat eroteltiin polttopuuksi ja osa haketettiin asiakkaan käyttöön.

Launeella kaadettiin rakennustyömaalta vaahtera osittain kiiveten ja latvahaarat pudotellen. Kaikki oksisto haketettiin asiakkaalle.

Paimelassa kaadettiin kuusi, joka kuljetettiin asiakkaalle Joulukuuseksi. Kuusi lyhennettin, työstettiin mittoihin ja nostettiin vinssillä pystyyn sisätilassa.

Launeella kaivannon reunalta poistettiin kahden kiinteistön alueelle kaatunut mänty, joka oli viereisen kiinteistön kaivannon päällä konkelossa omenapuussa.

Kujalassa tehtiin radanvarressa raivausta ja aikataulutettuja puunkaatoja junaliikenteen ehdoilla.

Kalkkisissa tehtiin mökitontilla useiden puiden kaatoja. Rungot pätkittiin ja siirrettiin polttopuutarpeiksi, sekä oksat haketettiin asiakkaan käyttöön.