Sivutuotteet hyötykäyttöön

Lahden metsuri- ja sahauspalvelu Ky jalostaa tukkien sahauksesta tulevia sivutuotteita.

Pääraaka-aineena on kuusi ja mänty, joiden sahauksen yhteydessä sivutuotteina kertyy purun lisäksi sahapintoja ja puiden kuoria.

Näitä jalostamalla on sahauspalvelulla tarjota varastosta ja tilauksesta tehtynä erilaisia tuotteita.

Tukkien sahauksesta sivutuotteena tuleva puru hyötykäyttöön

Tukkien sahauksesta syntyy pääasiassa sekapuupurua.

Tukkien kuorista kuorikatteeksi

Suurista tyvitukeista irroitetaan kuoret käsin ja niistä jalostetaan koneellisesti kuorikatetta. Pääosin kuorikate valmistetaan männyn kilpikaarnoista, mutta valikoimassa on myös suurien kuusien ja lehtikuusien kuorista tehtyä kuorikatetta.

Sahauksesta jäävistä sahapinnoista koristekatteeksi

Tukkien sahauksen sivutuotteena syntyy sahapintoja, joista hakkurilla tuotetaan puumassaista koristekatetta.

Höyläyksen sivutuotteena tuleva kutterinpuru

Höyläyksen yhteydessä muodostuu kutterinpurua, joka sopii hyvin mm. kuivikkeeksi eläimille.